Spiritual Books

આપ્તવાણી-૧
આપ્તવાણી-૧
જગત કોણે બનાવ્યું? શું આ જગત તમારા માટે એક કોયડો છે? આ બધું કેમ ચાલે... Read more

આપ્તવાણી-૧૦ (ઉત્તરાર્ધ)
આપ્તવાણી-૧૦ (ઉત્તરાર્ધ)
પ્રસ્તુત આપ્તવાણી શ્રેણી ૧૦ માં પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીનાં અંતઃકરણના –... Read more

આપ્તવાણી-૧૦ (પૂર્વાર્ધ)
આપ્તવાણી-૧૦ (પૂર્વાર્ધ)
પ્રસ્તુત આપ્તવાણી શ્રેણી ૧૦ માં પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીનાં અંતઃકરણના –... Read more

આપ્તવાણી-૧૧ (ઉત્તરાર્ધ)
આપ્તવાણી-૧૧ (ઉત્તરાર્ધ)
સ્વરૂપ જ્ઞાનની પ્ર્રાપ્તિ પછી પોતે ‘શુધ્ધાત્મા’ પદમાં આવી જાય છે.... Read more

આપ્તવાણી-૧૧ (પૂર્વાર્ધ)
આપ્તવાણી-૧૧ (પૂર્વાર્ધ)
જગતની વાસ્ત્વિકતાઓ જાણવા જીવ જ્યારથી જન્મ્યો ત્યારથી ઝઝૂમ્યા કરે છે... Read more

આપ્તવાણી-૧૨ (ઉત્તરાર્ધ)
આપ્તવાણી-૧૨ (ઉત્તરાર્ધ)
જ્ઞાન (આત્મજ્ઞાન) મળ્યા પછી મહાત્માઓને નિરંતર પાંચ આજ્ઞામાં રહેવા... Read more

આપ્તવાણી-૧૨ (પૂર્વાર્ધ)
આપ્તવાણી-૧૨ (પૂર્વાર્ધ)
અક્રમ વિજ્ઞાની પરમ પૂજ્ય દાદાશ્રીએ ઠેર ઠેર મહાત્માઓની વ્યવહારની... Read more

આપ્તવાણી-૧૩ (ઉત્તરાર્ધ)
આપ્તવાણી-૧૩ (ઉત્તરાર્ધ)
બધાજ શાસ્ત્રો, બધાજ આધ્યાત્મિક સત્સંગો અને આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓનો એકજ... Read more

આપ્તવાણી-૧૩ (પૂર્વાર્ધ)
આપ્તવાણી-૧૩ (પૂર્વાર્ધ)
બધાજ શાસ્ત્રો, બધાજ આધ્યાત્મિક સત્સંગો અને આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓનો એકજ... Read more

આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૧
આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૧
પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં આત્માનાં ગુણોધર્મો ને અગોપિત (ખુલ્લાં) કરવામાં... Read more

આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૨
આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૨
પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં આત્માનાં ગુણોધર્મો ને અગોપિત કરવામાં આવ્યા છે અને... Read more

આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૩
આપ્તવાણી-૧૪ ભાગ-૩
આપ્તવાણી ૧૪, ભાગ ૩ માં પ્રકાશિત પ્રશ્નોત્તરી સત્સંગમાં પરમ પૂજ્ય... Read more

×
Share on
Copy