Spiritual Books

मी कोण आहे
मी कोण आहे
केवळ जीवन जगणे हे जीवन नाही. जीवन जगण्याचे काही ध्येय, काही लक्ष्य तर असेल ना ! जीवनात... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • buy
 • share

संघर्ष टाळा
संघर्ष टाळा
दैनंदिन जीवनात संघर्षाचे निराकरण करण्याची गरज सर्वांना समजते. आपण संघर्षामुळे आपले... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • buy
 • share

एडजेस्ट एव्हरीव्हेअर
एडजेस्ट एव्हरीव्हेअर
जर गटारातून दुर्गंध आला तर आपण त्याच्याशी भांडतो का? ह्याच प्रमाणे ही भांडखोर माणसे ही... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • buy
 • share

जे घडले तोच न्याय
जे घडले तोच न्याय
निसर्गाच्या न्यायाला जर तुम्ही ह्या प्रकारे समजलात की “जे घडले तोच न्याय” तर तुम्ही ह्या... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • buy
 • share

भोगतो त्याची चुक
भोगतो त्याची चुक
जो दुःख भोगतो त्याची चूक आणि जो सुख भोगतो ते त्याचे इनाम असते. पण भ्रांतीचा कायदा... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • buy
 • share

चिंता
चिंता
चिंतेने कामे बिघडतात असा निसर्गाचा कायदा आहे. चिंतामुक्त झाल्याने सर्व कामे सुधारतात.... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • buy
 • share

क्रोध
क्रोध
सामान्यतः एखाद्याच्या मनाप्रमाणे झाले नाही, किंवा इतर व्यक्ती त्याला समजू शकली नाही,... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • buy
 • share

आत्मसाक्षात्कार
आत्मसाक्षात्कार
जीवमात्र काय शोधत असतो? सुख शोधत असतो, परंतु घटक्याभरासाठी सुद्धा सुख मिळत नाही. लग्न... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • buy
 • share

क्लेश रहित जीवन
क्लेश रहित जीवन
तुम्ही जीवनात होणाऱ्या क्लेशांपासून थकून गेला आहात का? आणि चकित आहात की हे नवीन क्लेश... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • buy
 • share

प्रतिक्रमण
प्रतिक्रमण
प्रत्येक माणूस स्वत:च्या मर्जी विरुद्ध चुका करत असतो. लोक आपल्या स्वतःच्या च चुकांमध्ये... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • buy
 • share

प्रेम
प्रेम
खरे प्रेम आपण कशास म्हणतो? खरे प्रेम त्यास म्हणतात की जे कधी वाढत नाही आणि घटतही नाही,... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • buy
 • share

जगत कर्ता कोण?
जगत कर्ता कोण?
अनादि काळापासून जगाची वास्तविकता जाणण्यासाठी मनुष्य प्रयत्नशील आहे. परंतु तो खरे काय ते... Read more
 • pdf
 • epub
 • mobi
 • buy
 • share

LOAD MORE
×
Share on